BYGHERRE
Slots- og Kulturstyrelsen
20​19 – Igangværende
Stubber Kloster var ejet af Benediktinerordenen og nævnes første gang i år 1268. Den enlige klosterbygning, der er bevaret i dag, er en lille del af et oprindeligt firefløjet anlæg.

Arbejdet på ruinen omfatter istandsættelse og sikring af det tidligere nonneklosters middelalderlige vestfløj med de velbevarede hvælvede kælderrum. Dét vi ser i dag, er alene bevarede rum fra kælderetagen, som givetvis har fungeret som forrådskælder.

Ved forundersøgelser på ruinen i 2017 viste det sig, at de tidligere istandsatte områder, som var udbedret med tæt cementmørtel, havde koncentrerede fugt ophobninger bag cementmørtelen. Fugten viste sig som områder med store algevækster og begroninger, samt frostskader på underliggende murværk til følge. Tegnstuen udforskede derfor muligheden for at benytte læskemørtel, som i middelalderen. I den forbindelse har vi afholdt en workshop, hvor vi prøvede os frem med opberedning af læskemørtel baseret på stykkalk, hvilket gav et optimalt resultat.

Ruinens overdækning er desuden fornyet med nye lyre i rygningen, der giver lys til at opleve oversiden af hvælvkapperne.

Området omkring klosterruinen er særegent smuk og en del af et større naturfredet område.

De færdige ommuringer og fugninger i refektoriet. Læskemørtelen udviklede sig godt indvendigt ved terræn stik i mod vores bekymringer om at den ville tage lang tid om at binde af.

Et større område af hjørnet blev ommuret og kalk-cementfuger udkradset og stik i mod vores bekymringer om at den ville tage lang tid om at binde af. erstattet med frisk læskemørtel.

VMB