There is nothing to show here!
Slider with alias Svenstrup-Gods not found.
BYGHERRE
Svenstrup Gods ved Christian Wedell-Nedergaard
20​13 – 20​17

Svendstrup Gods er en bynær herregård, som har genopfundet sig selv ved at indrettet ubrugte bygninger og udearealer til gavn for det lokale sports- og fritidsliv.

Hovedsigtet med projektet på Svenstrup Gods har været at skabe en værdiforøgelse af de fysiske rammer, som kan virke i symbiose med en ny forretningsplan og de eksisterende aktiviteter, der er en del af Svenstrup Sport og Fritid. Projektet omfatter en helhedsorienteret bearbejdning af anlægget, således at landbrugsdrift og åbne arrangementer kan fungere uafhængigt af hinanden. Anlægget er overordnet bearbejdet med en ny ankomstsituation og parkeringspladser, som knytter sig til beliggenheden af de berørte bygninger.

De nye og udadvendte aktiviteter, som omfatter messer, mødefaciliteter, sportsarrangementer m.v. er bundet op omkring de mest værdifulde bygninger i anlægget, som alle besidder store arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter.

Den fredede herskabsstald er nyindrettet med køkken, toiletter, møde- og forsamlingsrum samt café. Samtidig er bygningens tabte fredningsværdier genoprettet. Drivhuset er istandsat som et koldt rum, der kan opvarmes lejlighedsvis til store events. I tilknytning til drivhuset er den bevaringsværdige gartneribygning indrettet med ankomstrum, toiletter og møderum. Ved bearbejdningen og nyindretningen af de funktionstømte bygninger er bygningernes indbyrdes hierarki, rumforløb og forskellige karakterer respekteret og understreget i tiltagene.

Læs også publikationen Fremtidens Herregård og læs mere om kampagnen på Realdanias hjemmeside.

VMB