BYGHERRE
Varde Sogns Menighedsråd
20​14 – 20​16

Varde Kirke er byens største kirke og ramme om mange forskellige handlinger og aktiviteter i løbet af året.

Kirken har et stilfærdigt smukt og ikke prangende udtryk. Den oprindelige romanske kirke er af flere omgange om- og tilbygget, senest i 1809-12, hvor kirkens nuværende to korsarme blev tilføjet. Efterfølgende i 1952 forestod Kaare Klint en stor indvendig istandsættelse, hvor korsarmenes hvælvinger blev indføjet sammen med det nuværende orgel og pulpitur.

Vi har brugt farve- og lyssætning til at skabe et lysere og mere festligt sammenhængende forløb i kirkerummet, hvor våbenhus, skib, korsarme og kor visuelt bindes bedre sammen med ny maling og belysning. Dette indbefatter ligeledes en fremrykning af alterpartiet og knæfaldet, som i dag er ”trykket” ind i apsis.

Vmb Arkitekter har forestået den tiltrængte indvendige istandsættelse af kirken. Formålet med istandsættelsen var desuden at skabe et imødekommende, luftigt og mere bevægeligt kirkerum.

Desuden er kirken energioptimeret og sværtning af de kalkede væg- og loftflader er reduceret. Kirken er kalket for godt 10 år siden og fremstår med tydelig sværtning på vægfladerne, der hvor radiatorerne langs ydervæggene er placeret. Ligeledes er der tydelig sværtning på loftet på grund af kuldebroer og manglende isolering omkring spærene.

VMB