BYGHERRE
Veng-Mesing Sognes Menighedsråd
20​05
Veng Kirke, der en middelalderlig klosterkirke, er en af landets smukkeste og mest særprægede kirker. Tegnestuen har haft de ærefulde hverv at forestå en lang række ind- og udvendige istandsættelser på kirken gennem de seneste 70 år.

Veng Kirke figurer første gang i tegnestuens sagsarkiv i 1937 med sagsnummer 38. Siden dengang har tegnestuen været involveret i en lang række ind- og udvendige istandsættelsesarbejder, som har krævet arkitektonisk og byggeteknisk indsigt. Vi er meget glade for og stolte over at være betroet arkitektarbejdet for det klenodie, som Veng Kirke er.

Udover de mest almindelige restaureringer som nye gulve samt istandsættelse og kalkning af vægge og hvælv, har den mest markante ændring i kirken fundet sted i koret: Rummet er tømt for det hidtidige inventar.

Altertavlen er respektfuldt flyttet til den søndre korsarm. Et tilmuret østvindue er genåbnet. Det gamle frådstensalterbord er blevet blotlagt. Gulvet er sænket et trin, og vi har tegnet en ny knæfaldsskranke, der ikke forstyrrer udsynet til billedhuggeren Erik Heides meget overbevisende mosaikruder og støbejernsfigur af den sejrende Kristus.

Se mere om kirken i denne video fra TV2 Østjylland

VMB