BYGHERRE
Freja Ejendomme
20​17

Willemoesgadekaréen på Trøjborg i Aarhus har Vmb Arkitekter bidraget med en bygningsanalyse og perspektivering af karéens udviklingsmuligheder.

Willemoesgadekarréen blev opført i begyndelsen af år 1900, og var i sine første leveår et bryggeri. Siden blev ejendommen købt af Otto Mønsted, der producerede den kendte OMA margarine. Gennem årene har ejendommen ændret omfang, karakter og funktion flere gange og har senest huset Aarhus Universitet.

På trods af skiftende omdannelser og transformationer er det lykkedes at bevare et sammenhængende udtryk for hele karréen. I dag består bygningerne af Papirværket, Shedtagsbygningen, Otto Mønsteds Hjørne, Hovedbygningen, Tårnet og Stalden samt et ældre garageanlæg.

Vmb Arkitekter har, for Freja Ejendomme, medvirket til kortlægning af udviklingspotentialer for Willemoesgadekaréen. Kortlægningen er anvendt som grundlag for et parallelopdrag om transformation og udvikling af karéen. I forbindelse med afvikling af konkurrencen deltog tegnestuen som rådgiver for bedømmelsesudvalget.

Endvidere er der afholdt borgermøde for interesserede naboer, der kunne komme med input til udvikling af ejendommen, og der har været en frugtbar dialog med Aarhus Kommune om, hvordan stedet kan udvikles med nye spændende, udadvendte funktioner og nye boliger til Trøjborg.

VMB